Skip to content Skip to footer
sZKOLENIA

VIDEO

Forma szkoleń które oferujemy, pozwalająca na proste i wizualne objaśnienie zagadnień. Są one tworzone od początku przez nas oraz nagrywane i obrabiane w profesjonalnych środowiskach.

Nagrywanie

Szkolenia wideo są nagrywane oraz tworzone w profesjonalnym studio w Warszawie, a ich produkcją zajmują się profesjonaliści.

Obróbka

Szkolenia wideo są obrabiane w profesjonalnych programach i środowiskach do tego przeznaczonych, co skutkuje najlepszą jakością filmów szkoleniowych.

Scenariusze do filmów szkoleniowych oraz same ich wykonanie jest prowadzone przez nas. Jesteśmy w stanie dostosować się do wizji klienta i stworzyć każdy projekt jak i doradzić lub samemu stworzyć szkolenie video w oparciu o koncepcje lub pomysł.

Blok na dodatkowe tresci